Grzegorz Pleszynski

Grzegorz Pleszynski zajmuje się sztuką wizualną i dźwiękiem. 

Dźwięki wydobywa z 2 trąbek, skonstruowanych z węży paliwowych, lejka kuchennego i ustników.  W jego grze doszukać się można głosów dzikich zwierząt. Inspirują go także odgłosy okrętów kotwiczących w zatokach, nocne stalownie oraz ruchliwe skrzyżowania. Współpracował z wieloma artystami, m.in: Ann Noel, Olgą Szwajgier, Jonem Dobie, Ryszardem Waśko, Zdzisławem Piernikiem, Arturem Maćkowiakiem, Sławkiem Janickim, Jerzym Mazzollem,  Sławkiem Szudrowiczem, Kubą Janickim, Rafałem Gorzyckim.  Eksperymentuje z performance, malarstwem i muzyką.  Tworzy akcje społeczne w szkołach, zakładach karnych i z ludźmi bezdomnymi.

 

Jego performances wystawiane były w Polsce i m. in. w Australii, Rosji, Niemczech, we Włoszech, Belgii oraz Danii.

 

Grzegorz Pleszynski jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego za rok 2013.

II Nagroda w konkursie POLIGONUM 2 - 2014

I nagroda w konkursie malarskim im. L. Wyczółkowskiego- 2013

Mieszka w Berlinie i Bydgoszczy.

Płyty:
Artur Maćkowiak, Grzegorz Pleszynski
"A sound of the wooden fish"
Pleszynski
"Rock & roll History of Art"
Pleszynski 
"Antidepressant music in the car"
Noel, Pleszynski, Mackowiak
"POT ONE TEA"