;

„Samotność człowieka w dobie kryzysu ekologicznego” - wykład online

Data utworzenia: 2021-06-09

Wykład z dr Wojciechem Trempałą, politologiem, socjologiem, adiunktem w Katedrze Polityki Rozwoju Zrównoważonego UKW oraz Prodziekanem Wydziału Nauk o Polityce i Administracji.

W swoich zainteresowaniach badawczych koncentruje się on głównie na problematyce postaw i świadomości ekologicznej mieszkańców województwa kujawsko pomorskiego.

Na spotkaniu tym zaprezentuje drogę, jaką przeszedł w swym rozwoju społecznym gatunek ludzki - od ery wyswabadzania się z naturalnych barier funkcjonujących w środowisku przyrodniczym, po erę samotności człowieka w dobie globalnego

kryzysu środowiskowego. Samotność tę i jej przyczyny należy rozumieć jako źródło cierpienia człowieka w epoce jego dominacji, jak i konieczność powzięcia samodzielnej odpowiedzialności za dalsze trwanie życia na Ziemi.

Spotkanie zwieńczy część składająca się z pytań zadawanych przez uczestników oraz dyskusja.

Prosimy o logowanie się na platformie google meet między 17.45 a 18.00.

Dokładny link do wykładu zostanie podany w dniu wydarzenia.

Zapraszamy!

-------------------------------------

Wydarzenie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy.