;

P e r f o r m a n c e X

Data utworzenia: 2018-04-16

P e r f o r m a n c e X to cztery dni artystycznych eksperymentów dedykowanych Muzeum Fortepianów w Ostromecku.

Dzień 1.:
u w e r t u r a / w y k ł a d
2018.04.17 godz. 18:30
Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy, ul. Gdańska 20

*

Dzień 2. – 4.:
p l e n e r / w a r s z t a t y / . . .
2018.04.18 – 20 
Pałac Stary w Ostromecku, Muzeum Fortepianów

* *

Dzień 4.:
p e r f o r m a n c e / k o n c e r t
2018.04.20 godz. 19:30
Pierwszy koncert fortepianowy w A na czterdzieści fortepianów i sieć
Pałac Stary w Ostromecku, Muzeum Fortepianów
oraz transmisja / striming na żywo w sieci

* * *
* *
*

Dzień 1.:
u w e r t u r a / w y k ł a d
2018.04.17 godz. 18:30
Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy, ul. Gdańska 20

to wstęp, do performance – koncertu

P i e r w s z y * k o n c e r t * f o r t e p i a n o w y * w * A * n a * c z t e r d z i e ś c i * f o r t e p i a n ó w * i * s i e ć

który odbędzie się w piątek, 20 kwietnia o godz. 19:30 w Muzeum Fortepianów w Pałacu Starym w Ostromecku.

Głównym narzędziem – medium będzie sieć internetowa oraz technologia strimingu na żywo. 
Rzeczywistość Muzeum Fortepianów oraz artystyczne eksperymenty prezentacji, unikalnej kolekcji kilkudziesięciu zabytkowych instrumentów, poddane zostaną kreatywności uczestniczących artystów. 

P e r f o r m a n c e X kreują: Emilia Biskupska, Aleksandra Chciuk, Alicja Dużyk, Marcin Garncarek, Andrzej Gawroński, Natalia Giedryś, Sylwia Górak, Danka Milewska, Sławek Kalwinek, Maciej Szymański, Miro Kępiński, Adam Kruk, Artur Maćkowiak, Józef Żuk Piwkowski, Grzegorz Pleszyński, Remigiusz Zawadzki.

W trakcie spotkania 
– u w e r t u r a / w y k ł a d – 
Sławomir Kalwinek oraz Józef Żuk Piwkowski z PWSFTviT w Łodzi zaprezentują projekt P e r f o r m a n c e X oraz przedstawią dotychczasowe doświadczenia dotyczące sieci, internetu i strimingu na żywo w aspekcie zastosowań artystycznych.

Zapraszamy na spotkanie i dyskusję.

- - - 

Organizatorem wydarzenia jest Warsztat Nowych Mediów, Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP oraz Fundacja Nowa Sztuka Wet Music. 
Parterem głównym wydarzenia jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy. 

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Miasta Bydgoszcz.