;

Relokacje: Ruchoma Kolekcja Sztuki

Data utworzenia: 2013-10-07

Autobox to system komunikacji wizualnej w autobusach i tramwajach. Wybraliśmy dwustronne gabloty montowane na szybach pojazdów komunikacji miejskiej na terenie naszego kraju, dzięki czemu kolekcje prezentowane są pasażerom wewnątrz autobusów, jak i na przystankach i w całym mieście w trakcie kursowania. Wstęp do naszej mobilnej galerii jest wolny...

Wspólnie z Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Centrum Sztuki Współczesnej ZNAKI CZASU w Toruniu stworzyliśmy ruchomą kolekcję sztuki w oparciu o zbiory obu instytucji z naszego regionu. Udostępniamy ją szerokiej publiczności w autoboxach na zasadzie wzajemności i wymiany, czyli Bydgoszcz - Toruń i Toruń - Bydgoszcz.

Więcej szczegółów tutaj--------------------------------------------------------------
RELOKACJE: RUCHOMA KOLEKCJA SZTUKI
Bydgoszcz – Toruń, 25.09 – 16.10.2013
Organizator: Fundacja Nowa Sztuka Wet Music
Partnerzy: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu
Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Bydgoszcz i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.