;

wernisaż fotografii cyfrowej przy Pomorskiej 11

Data utworzenia: 2011-09-29

Uważam, że przypadek to wielka część procesu twórczego. Człowiek obserwuje świat na chybił trafił i wybiera z niego elementy, które postrzega jako wartość estetyczną. Sztuka to raczej wybór końcowego efektu niż całkowita kontrola nad tym procesem. Artysta tworzy strategie, by pobudzić przypadek i w ten sposób uwydatnić przypadkowe elementy procesu twórczego, po których następuje ostatecznie wybór.

W moim przypadku jest to często spowodowanie, że komputer zrobi coś, czego nikt się nie spodziewał - powiedział Wally Gilbert w wywiadzie udzielonym Janowi Kubasiewiczowi, który był kuratorem wystawy Gilberta w Massachusetts College of Art i jest współorganizatorem wystawy „Projekt Norblin” w Warszawie razem z Józefem Żukiem Piwkowskim. Kierując swój aparat na szczegóły, a następnie obrabiając je w komputerze, Wally Gilbert ujawnia sekretne znaczenia ukryte w pospolitych rzeczach.
 
(Ed McCormack, "Projekt Norblin" Wally'ego Gilberta - wizualna oda na cześć ciszy i rozpadu, www.2b.art.pl)
 
W roku 2006 amerykański artysta – fotograf Wally Gilbert przyjechał do Polski, aby rozpocząć realizację Projektu Norblin na terenie warszawskiej d. Fabryki Norblina.Profesor Walter Gilbert otrzymał w roku 1980 Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za opracowanie technologii szybkiego sekwencjonowania DNA. Był profesorem na Harvard University na wydziale fizyki, biofizyki, biochemii i biologii, a od 1985 roku także biologii molekularnej i komórkowej. Obecnie - profesor emeritus Uniwersytetu Carla M. Loeba. Doktorat z matematyki zrobił na Uniwersytecie w Cambridge (1957), M.A. z fizyki (1954), a B.A. z chemii i fizyki na Harvard University.
 
Prace Wally’ego Gilberta zrobione w Fabryce Norblina stanowią niezwykłą dokumentację malowniczego obiektu, zagrożonego jednak – ze względu na niedoinwestowanie i niepewną sytuację prawną – zniszczeniem. Charakterystycznym dla artysty zabiegiem są zdjęcia w skali makro przedstawiające drobne fragmenty obiektu, struktury itp. Te niewielkie, prawie abstrakcyjne szczegóły powiększone do rozmiaru kilku metrów pokazują zupełnie nową rzeczywistość – można powiedzieć, że naukowa dociekliwość autora przenosi się także w sferę sztuki.
 
Spotkanie: Klara Kopcińska, Józef Żuk Piwkowski „Tytuł roboczy - otwarty magazyn sztuki”.
 
Organizator: Fundacja Nowa Sztuka Wet Music, Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP
Wystawa czynna w godzinach 15-19 do 11 września 2011
Wernisaż: 29 września 2011, godz. 19
Miejsce: Kamienica przy Pomorskiej 11 w Bydgoszczy
 
Wystawa jest częścią  SESILUS www.2b.art.pl