;

Relokacje: Ruchoma Kolekcja Sztuki

Data utworzenia: 2013-09-30

Wspólnie z Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Centrum Sztuki Współczesnej ZNAKI CZASU w Toruniu stworzyliśmy ruchomą kolekcję sztuki w oparciu o zbiory obu instytucji z naszego regionu. Udostępniamy ją szerokiej publiczności w autoboxach na zasadzie wzajemności i wymiany, czyli Bydgoszcz - Toruń i Toruń - Bydgoszcz.

Autobox to system komunikacji wizualnej w autobusach i a. lange & sohne replica tramwajach. Wybraliśmy dwustronne gabloty montowane na szybach pojazdów komunikacji miejskiej na terenie naszego kraju, dzięki czemu kolekcje prezentowane są pasażerom wewnątrz autobusów, jak i na przystankach i w całym mieście w trakcie kursowania. Wstęp do naszej mobilnej galerii jest wolny...

O projekcie Relokacje : Ruchoma Kolekcja Sztuki Fundacji Nowa Sztuka Wet Music
Izabela Kowalczyk, kuratorka wystawy Mikroutopie codzienności w CSW "Znaki Czasu" w Toruniu
:

Prace prezentowane podczas projektu "Relokacje: Ruchoma kolekcja sztuki" pokazywane są na wystawie "Mikroutopie codzienności" w CSW w Toruniu. Dotyczy ona między innymi naszego funkcjonowania w świecie, różnych obszarów naszej aktywności, w tym sfery codzienności. Mikroutopie podejmują problem relacji z innymi, pytają też o miejsce sztuki w codziennym życiu. Dlatego projekt Relokacje jest znakomitym dopełnieniem wystawy, pokazując, że ze sztuką można spotykać się wszędzie, również w autobusach jeżdżąc do pracy, do szkoły, do domu, do przyjaciół... Te prace mają prowokować do rozmów nie tylko o sztuce, ale też o codzienności – większość obiektów wybranych do projektu Relokacje dotyczy właśnie tej sfery. Mogą skłaniać więc do nawiązywania relacji – ze sztuką, ale i ze współpasażerami. W ten sposób projekt Relokacje wpisuje się w założenia mikroutopii codzienności, które można definiować jako świadome, kreatywne kształtowanie swego otoczenia, troskę o własne miejsce, o wszystkich i wszystko, z czym mamy do czynienia, zabieganie o poprawę stosunków z innymi oraz z całym otaczającym nas światem.


oraz Inga Kopciewicz, kierownik działu sztuki, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy:

- Dokonując wyboru prac do prezentacji w ramach projektu "Relokacje: Ruchoma kolekcja sztuki" starałam się, aby jak najbardziej odzwierciedlał on charakter zbioru polskiej sztuki współczesnej zgromadzonych w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
O jego wartości stanowi m.in. ciągłość działań kolekcjonerskich od 1945 r. po teraźniejszość. Stąd zaprezentowane prace obrazują najistotniejsze kierunki i tendencje w sztuce ostatnich 70 lat: koloryzm (Jan Cybis, Józef Czapski, Piotr Potworowski, Artur Nacht-Samborski), abstrakcja ekspresyjna (Tadeusz Brzozowski, Tadeusz Kantor), abstrakcja geometryczna (Henryk Stażewski, Jerzy Grabowski, Jan Pamuła), nowa figuracja (Zbylut Grzywacz, Leszek Sobocki, Teresa Pągowska, Antoni Fałat, Andrzej Nowacki), konceptualizm (Ryszard Winiarski, Andrzej Dłużniewski), metafora (Bronisław W. Linke, Zbigniew Makowski, Anna Güntner, Kazimierz Mikulski, Zdzisław Beksiński), fotorealizm (Andrzej Sadowski), nowa ekspresja (Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Jacek Sroka), sztuka krytyczna (Zbigniew Libera).
Przedstawiono też artystów, którzy wypracowali samodzielną drogę twórczą: Jerzego Nowosielskiego, Andrzeja Wróblewskiego, Edwarda Dwurnika, Leona Tarasewicza i Dorotę Podlaską.
Wspomniano również autorską kolekcję prac Stefana Gierowskiego.
Przygotowany pokaz przybliża także różnorodność form i mediów, jakimi posługują się artyści.
Obok zbioru malarstwa zaznaczono kolekcję grafik (Jerzy Panek, Mieczysław Wejman, Stanisław Wójtowicz, Jacek Sroka, Stanisław Wejman), obiektów (Zbigniew Libera), fotografii artystycznej (Józef Robakowski, Joanna Rajkowska) oraz prac z dziedziny designu (Roman Modzelewski).
Można zatem powiedzieć o chronologiczno-problemowym charakterze wyboru.

Warto wspomnieć, że dzięki Relokacjom bydgoska kolekcja sztuki współczesnej w pewien sposób "powraca" do Torunia, gdyż wiele z tych zreprodukowanych dzieł sztuki eksponowanych było podczas wystawy "Fragmenty" zorganizowanej w 2009 r. w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu".--------------------------------------------------------------
RELOKACJE: RUCHOMA KOLEKCJA SZTUKI
Bydgoszcz – Toruń, 25.09 – 16.10.2013
Organizator: Fundacja Nowa Sztuka Wet Music
Partnerzy: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu
Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Bydgoszcz i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.